Doe een gift

De vzw “Vrienden van fort Breendonk” beheert gelden die voortkomen uit giften en schenkingen ten voordele van de werking van het gedenkteken.

In het verleden hebben oud-gevangenen of hun familieleden hier reeds bijdragen geleverd. Ook andere verenigingen hebben al giften gedaan en ook overheidsinstellingen zoals de Nationale Loterij en de Nationale Bank van België hebben al concrete projecten ondersteund om het gedenkteken als blijvend herinneringsoord in stand te houden.

Info kan steeds bekomen worden via de evenementencoördinator herbart.beyers@warheritage.be of 03 860 75 27 en gelden kunnen gestort worden via de rekening BE58 9731 5719 3079 van de vzw “Vrienden van fort Breendonk”, Brandstraat 57 te 2830 Willebroek.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

error: Content is protected !!