Gidsenwerking

Het Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk heeft een dynamische ploeg van een 50-tal gidsen om groepen in het Fort te begeleiden. Het merendeel van hen zijn afgestudeerd aan een door Toerisme Vlaanderen erkende gidsenopleiding. Anderen zijn gevormd door onze instelling door het volgen van een opleidingsdag gericht op de specifieke vereisten van het Fort. We beschikken over gidsen die rondleidingen geven in het Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans.

Vanaf 2020 is de gidsopleiding, specifiek gericht op het Fort en zijn geschiedenis, opgestart. Tweemaal per jaar (maart, oktober) is er een opleidingsdag. Deze bestaat uit 2 delen: in de voormiddag worden de elementaire gidstechnieken, in functie van het Fort, doorgenomen en in de namiddag volgt een rondleiding op de site van het Fort. Na 1 maand, de tijd nodig om de materie over het Fort in te studeren, komen de kandidaten terug voor een “proefgidsbeurt”. Na evaluatie van de “proefgidsbeurt” volgt 1 maand later de “examengidsbeurt”. Is deze evaluatie positief, dan wordt de gids toegelaten tot de gidsenpool in de taal waarin hij/zij het examen aflegde. Verloopt de proef negatief, dan krijgt de kandidaat een tweede kans 1 maand later. Is de tweede proef weer onvoldoende, dan kan de kandidaat, als hij/zij dat wenst, aansluiten bij een volgende sessie. Verloopt de tweede sessie weer negatief, dan is het voorbij.

Een gids kan steeds voor een extra taal opteren. De kandidaat doet dan een volledige rondleiding in deze taal en wanneer hij ook hierin slaagt kan hij/zij ingezet worden in die taal.

Elke proef- en examenbeurt wordt bijgewoond door Chris Geens (Gidsenwerking), Nico Theunissen (historicus) en Herbart Beyers (evenementencoördinator). De evaluatie en beslissingen worden dus door meerdere personen gemaakt teneinde zo objectief mogelijk te werken en te oordelen.

Dezelfde 3 personen staan ook in voor de permanente evaluatie van de gidsen. Elke gids wordt minimaal eens om de 2 jaren gevolgd en geëvalueerd.

Wie interesse of vragen heeft in verband met de gidsenopleiding, kan steeds contact opnemen met Chris Geens, Verantwoordelijke Gidsenwerking, via chris.geens@breendonk.be

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

error: Content is protected !!