Groepsbezoeken

 • Alle groepen die een begeleid bezoek wensen, dienen dit op voorhand te reserveren via onderstaand formulier.
 • Begeleide bezoeken zijn mogelijk in het Nederlands, Frans, Engels of Duits.
 • Het is noodzakelijk om minstens één week op voorhand te reserveren.
 • Opgelet ! Opdat het begeleid bezoek van elke groep in de best mogelijke omstandigheden kan gebeuren, is het aantal mogelijke groepsbezoeken per dag beperkt. Daarom is zo snel mogelijk reserveren belangrijk. Zo maakt u het meeste kans de door u gewenste datum en bezoekuur vast te leggen.
 • Gezien de locatie is het aantal bezoekers per groep beperkt tot 25.
 • Gratis toegang voor de begeleidende leerkrachten bij groepsbezoeken in schoolverband.
 • Reserveren kan telefonisch van maandag tot en met vrijdag van 9u15 tot 12u30 en van 13u00 tot 17u00 op het nummer +32 (0)3 860 75 24, via e-mail  booking@breendonk.be, per fax +32 (0)3 866 53 91 of via onderstaand formulier.
 • Voor een vlotte bediening van alle bezoekers vragen we u de gereserveerde uren stipt te respecteren. Elke vorm van vertraging die te wijten is aan de groep kan leiden tot een verkort bezoek.
 • Tot 5 werkdagen voor uw bezoek kan u de reservatie annuleren; doet u dit niet en gaat uw bezoek effectief niet door, dan wordt de gidsenvergoeding en de toegangsprijs alsnog gefactureerd.
 • Na reservatie ontvangt u een bevestiging die ondertekend dient te worden. Vanaf dan is uw reservatie definitief.

Per groep van maximum 25 personen is een gids verplicht.
Schoolgroepen betalen € 55 per gids en niet- scholen betalen € 65 per gids.
Bij ontvangst wordt uw aanvraag behandeld en u ontvangt een email die door u bevestigd dient te worden.

  This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

  error: Content is protected !!