Breendonk Memorial

Groepsbezoeken

 • Groepen die dit wensen kunnen een begeleid bezoek aan het Gedenkteken brengen.
 • De reservering van een gids is VERPLICHT voor schoolgroepen.
 • Begeleide bezoeken zijn mogelijk in het Nederlands, Frans, Engels of Duits.
 • Het is noodzakelijk om minstens één week op voorhand te reserveren.
 • Opgelet ! Opdat het begeleid bezoek van elke groep in de best mogelijke omstandigheden kan gebeuren, is het aantal mogelijke groepsbezoeken per dag beperkt. Wij raden u aan om minstens enkele weken op voorhand te reserveren. Zo heeft u het meeste kans dat u de door u gewenste bezoekdatum kan vastleggen.
 • Gezien de locatie is het aantal bezoekers per groep beperkt tot 30.
 • Gratis toegang voor twee begeleiders bij groepsbezoeken in schoolverband.
 • Het Gedenkteken eigent zich het recht toe om onaangekondigde schoolgroepen te weigeren.
 • Reserveren kan telefonisch van maandag tot donderdag (9u15 tot 12u30; 13u00 tot 17u00) op het nummer +32 (0)3 860 75 24, via e-mail (booking@breendonk.be), per fax (+32 (0)3 866 53 91) of via onderstaand formulier.
 • Voor een vlotte bediening van alle bezoekers vragen we u de gereserveerde uren stipt te respecteren. Elke vorm van vertraging die te wijten is aan de groep kan leiden tot een verkort bezoek.
 • Elk bevestigd bezoek wordt gefactureerd indien u uw gereserveerd bezoek niet tijdig (minstens 5 werkdagen voor het bezoek) annuleert.
 • Indien u uw reservatie niet binnen de maand voorafgaand aan uw bezoek heeft bevestigd, is uw reservatie niet langer geldig.

Per groep van maximum 30 personen (in schoolverband) is het verplicht een gids te nemen (€55 per gids).
Indien niet in schoolverband: €65 per gids.
Bij ontvangst wordt uw aanvraag behandeld en ontvangt u een bevestiging via email.

error: Content is protected !!